Novēlam sekmīgu un raženu 2015. gadu!

Aicinām Jūs uz Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) gada sapulci pirmdien, 2015. gada 2. februārī, kura notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā (Raiņa bulv.19, otrajā stāvā) no 10:00 līdz 12:00. Reģistrācija no 9:30 garderobes vestibilā.

Vairāk informācijas [pdf]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *