[:lv]LZA Prezidija sēde tiek plānota š.g. 22.janvārī[:]

LZA Prezidija sēde tiek plānota š.g. 22.janvārī plkst. 14:00, LZA Prezidenta O. Spārīša k-ga kabinetā.

Prezidija darba kārtība pl. 14.00 :

  1. 08.01.2018. protokola apspriešana.
  2. Nodaļu vadītāju ziņojumi par pārskata ziņojumu sagatavošanu gadagrāmatai. (Ziņo nodaļu vadītāji).
  3. AIP aicinājuma vēstules apspriešana – vēstule pielikumā. (Visi klātesošie).
  4. LZP priekšsēdētāja J. Kloviņa aicinājuma un Nolikuma par FLP finansēšanas kārtību apspriešana. (Visi klātesošie).

Citēju J. Kloviņa vēstuli:

Godātie Latvijas Zinātnes padomes locekļi!

Vēlos sniegt īsu ieskatu par nolikuma virzību un tālākajām darbībām.

Kā zināms nolikums IZM tika iesniegts 18. Decembrī, īsi pēc MK noteikumu apstiprināšanas 12. decembrī. Vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas piedalījās tā tapšanā, kas tika paveikts rekordātrā  tempā, jo laiks sagatavošanai bija ļoti īss.

Paldies Ministrijai, kura, neskatoties uz svētku laiku, to izskatīja un 29. decembrī mēs saņēmām atbildi  no juristiem un arī nepieciešamību pēc labojumiem.  Visu pagājušo nedēļu tika intensīvi strādāts pie teksta labošanas (pārsvarā redakcionāli un precizējoši  labojumi, kā arī līguma izmaiņas), strādājot kopā ar IZM cilvēkiem, lai nākamā versija būtu maksimāli saskaņota.

Lai pēc iespējas ātrāk virzītos uz priekšu, jo katra diena mūs attālina no konkursa izsludināšanas, man ir lūgums izskatīt nolikumu un saskaņot atkārtotai iesniegšanai IZM.

Iepriekšējā LZP sēdē solīju vērst uzmanību uz būtiskām izmaiņām, ja tādas radīsies. Pēc ilgām diskusijām un aptuvenās iespējamā konkursa veiksmes procenta modelēšanas šinī nolikuma versijā projekta maksimālā summa gadā ir paredzēta 100 000 EUR gadā. Lūgums to akceptēt.

Atgādinu, ka šis vēl nav gala balsojums, jo vēl jāsaņem oficiālais saskaņojums no ministrijas.

Vēlreiz pateicoties par operatīvo darbu,
Jānis Kloviņš

 

  1. Diskusija par LZA Senāta darba saturu, akatualitāti un kvalitāti. Esošais un vēlamais. (Ziņo J. Stradiņš).
  2. Dažādi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *