Latvijas Studentu apvienības pateicība

Dārgie studentu draugi!

Latvijas Studentu apvienības vārdā izsaku pateicību par Jūsu gatavību atbalstīt studentu centienus veicināt investīcijas augstākajā izglītībā un veicināt gan resursu pieplūdumu augstākajai izglītībai, gan arī to efektivizāciju!

Pateicoties Jūsu atbalstam, 1. novembra Ministru kabineta sēdē tika oficiāli apliecināts, ka ir izdevies rast risinājumu, lai tuvākajos 3 gados nevajadzētu veikt valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita samazinājumu. No valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu skaits plānots saglabāt 2016. gada faktiskajā līmenī.

LSA izsaka pateicību Latvijas Augstskolu profesoru asociācijai. Pēdējo nedēļu darbs ir atgādinājis politiķiem, ka augstākās izglītība ilgstoši ir nepietiekoši finansēta no valsts puses, un tā turpināt vairs nedrīkst – turpmākajos gados nepieciešams veikt mērķtiecīgus finanšu ieguldījumus augstākajā izglītībā, vienlaikus risinot gan kvalitātes, gan pieejamības jautājumus.

Ceram arī uz turpmāku sadarbību!

Patiesā cieņā,

Arkādijs Zvaigzne

Latvijas Studentu apvienības
Akadēmiskā virziena vadītājs/ Head of Academic Affairs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *