Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pilnsapulce un diskusija “Profesors mūsdienu augstskolā”

Notikusi diskusija par profesoru vietu mūsdienu augstskolās
Šī gada 3. februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas pilnsapulce un diskusija “Profesors mūsdienu augstskolā”.

Asociācijas vadītāja Baiba Rivža informēja sēdes dalībniekus par Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas iepriekšējos 20 darbības gados īstenotajām aktivitātēm, kā arī iezīmēja pašreizējās aktuālākās iniciatīvas, kas vērstas uz Latvijas doktorantūras tālāko attīstību, līdzdalību Augstskolu likuma grozījumu priekšlikumu izstrādē, profesoru atalgojuma palielināšanas veicināšanu u. c. Savā runā B. Rivža īpaši uzsvēra to, ka mūsdienās profesoriem ir jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem, jo katra nākamā studentu paaudze nāk ar saviem īpašiem uzstādījumiem un prasībām un profesoriem savā domāšanas veidā ir jākļūst arvien atvērtākiem un dinamiskākiem. B. Rivža runas nobeigumā vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas Augstskolu profesoru asociācijai, kas šobrīd apvieno vairāk nekā 400 profesorus, ir lielas rezerves skaitliskā ziņā un aicināja pievienoties jaunus biedrus.

IMG_Druviete_

IMG_Grigorjeva_

IMG_Jundzis_

IMG_KIOPA_

IMG_LDDK1_

IMG_Popluga_

IMG_Veetra_

LAPA_B.R_

liegeniece_prof_foto_


Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete norādīja: “Humanitāro zinātņu misija ir stiprināt sabiedrības vērtību sistēmu un sociālo procesu izpratni. Šī spēja veidojas jau studiju laikā, un tās attīstībā nozīmīga ir profesora personība. Ikvienas nozares profesoram erudīcija jāapvieno ar darbaspējām, kā arī izkoptām runas un iedvesmošanas prasmēm. Bet vai ir kādas iezīmes, kas vieno tik dažādos humanitāro nozaru profesorus?  Tās varētu būt gan augstu vērtējamas, gan mazāk slavējamas. Humanitāro zinātņu profesors lielākoties ir radis pie individuāla darba, pētījumos var parādīties zināms fragmentārisms un ieslīgšana detaļās, var izpausties zināms konservatīvisms  metožu un tehnoloģiju izmantošanā. Toties šie speciālisti ātri reaģē uz sabiedrības aktualitātēm, spēj tās izvērtēt vēsturiskā perspektīvā, ātri apgūst jaunas teorijas, aizvien plašāk izvēršot sadarbību arī ar sociālo, eksakto un dabaszinātņu pārstāvjiem”.

Sarunā par profesoru lomu Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra uzsvēra, viņaprāt, trīs galvenās profesora īpašības: profesoram ir jābūt godīgam pret sevi, taisnīgam pret saviem studentiem, drosmīgam komunikācijā ar savu vadību, bet jo īpaši svarīgi būt harizmātiskam, ko nodrošina tikai plaša visa veida komunikācija ar sabiedrību Latvijā un ārzemēs.

Pasākumā piedalījās Jānis Vucāns, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, Baiba Rivža Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes priekšsēdētāja, Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, Juris Krūmiņš Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētājas vietnieks, Jānis Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Agrita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un inovāciju departamenta direktore, Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, Ilva Grigorjeva, Latvijas Studentu apvienības prezidente, un citi eksperti. Moderators – profesors Uldis Grāvītis.
Pasākuma laikā tika pasniegta arī gadskārtējā Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas atzinības balva, ko šogad saņēma Liepājas Universitātes profesore Daina Lieģeniece.

Powerpoint prezentācija: LAPA_kopsapulce_03_02_2016

Papildu informācija:
Andra Mangale
Tālrunis 20010211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *