LAPA Valdes sēde (14. marts 2016)

2016.gada 14.martā notika biedrības Latvijas Augstskolu profesoru asociācija (LAPA) un Latvijas Zinātnieku savienības (LZS) apvienotā Valdes sēde, kas notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) telpās.

Pirms sēdes Valdes locekļiem bija iespēja iepazīties ar jauno bibliotēkas ēku Mūkusalas ielā 3, tās lasītavām un pakalpojumiem.

Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas Valdes sēde

A.Atvara foto

Valdes sēdē, kā pirmā uzstājās LZS Valdes locekle, profesore, Dr. psych. Rita Bebre ar unikālu pētījumu – referātu “Saruna par dzejnieka personību, mīlestību un daiļradi. Temats: ” Raiņa Mēnessmeitiņa dzīvē un dzejā”.”

Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas Valdes sēde

A.Atvara foto

Turpinājumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks iepazīstināja LAPA un LZS Valdes locekļus ar pētniecības iespējām LNB ietvaros, uzstājoties ar referātu “LNB augstākajai izglītībai un pētniecībai”.

Noslēgumā Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas vadītāja, profesore Dr.habil. oec. Baiba Rivža uzstājās ar referātu “Latvijas Augstskolu profesūra”, kurā tika apspriesta kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas pieredze profesora statusa regulējumā, kas varētu tikt ieviesta arī Latvijā, kā arī tika diskutēts par pēcdoktorantūras programmas ieviešanu un citi aktuāli jautājumi.

Latvijas Augstskolu Profesoru asociācija, Valdes sēde, 2016.g. 14. marts

A.Atvara foto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *