LAPA members of the boardLAPA valdes locekļi

Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas valde
1. Rindā no kreisās : Biruta Sloka LU, 2. Vidzemes Augstskolas akadēmiskā un zinātņu prorektore Sarmīte Rozentāle, 3. Iveta Ozolanta RSU, 4. Baiba Rivža LLU LAPA valdes pr–ja, 5. Zaiga Ikere DU, 6. Klementina Novika LU sekretāre, 7. Rūta Muktupāvela Kultūras akadēmija
2. Rinda 1. No kreisās Aivars Endziņš Biznesa augstskola „Turība”, 2. Jānis Bērziņš Latvijas Jūras akadēmija, 3. Valdis kampars RTU , 4. Arnis Mugurēvičs LLU, 5. Uldis Grāvītis LSPA – valdes pr-ja vietnieks, 6. Juris Krūmiņš LU – valdes pr-ja vietnieks
Uzvārds, vārds Augstskola
1. Bērziņš Jānis Latvijas Jūras akadēmija (LJA)
2. Endziņš Aivars Biznesa augstskola “Turība” (BAT)
3. Grāvītis Uldis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) – priekšsēdētāja vietnieks
4. Ikere Zaiga Daugavpils Universitāte (DU)
5. Kampars Valdis Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
6. Krūmiņš Juris Latvijas Universitāte (LU) – priekšsēdētāja vietnieks
7. Lieģeniece Daina Liepājas Universitāte (LU)
8. Markus Dace Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)
9. Mugurēvičs Arnis Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
10. Muktupāvela Rūta Latvijas Kultūras akadēmija (LKA)
11. Noviks Gotfrīds Rēzeknes augstskola (RA)
12. Ozolanta Iveta Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
13. Rivža Baiba Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) – valdes priekšsēdētāja
14. Sloka Biruta Latvijas Universitāte (LU)
15. Vība Jānis Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
16. Volkova Tatjana Banku augstskola (BA)