LAPA kopsapulces dokumenti (2. februāris 2015)

Profesūras izaicinājumi augstākajā izglītībā un sabiedrībā

(Pielikums: LAPA_kopsapulce_02_02_2015.pptx)

Augstākās izglītības pārvaldība Somijā:

Kosunen_0001 Kosunen_0002

Jānis Vētra. Kā kļūt par profesoru Latvijā

(Pielikums: KĀ KĻŪT PAR PROFESORU LATVIJĀ.pptx)

Materiāli saistībā ar profesora amata pretendentu novērtēšanas procedūru un saturu

1) LAPA vēstule, saņemta maijā, pēc tam arī AIP sēdē piedalījās prof.J.Krūmiņš (pielikums: LAPA maija vēstule.pdf).

2) LAPA janvāra (pielikums: sākotnējā vēstule ar kritērijiem ).

3) Spēkā esošie MK noteikumi (pielikums: MK noteikumi.pdf). Internetā pieejami šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=53649

4) AIP vēstule (pielikums: AIP vēstule par izmaiņām MK, nr_44_IZM_par_profesoriem.doc), kurā precizēti spēkā esošie MK noteikumi, pamatojoties uz LAPA priekšlikumiem.

5) AIP 2015.gada 07.janvāra vēstule ar iebildumiem IZM izstrādātajiem MK noteikumu projektam (pielikums: Nr_03_IZM par Prof.doc).

6) Šeit ir pieejamas AIP rekomendācijas : http://www.aip.lv/prof_ievelesana.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *